Kupnja ili prodaja vlastite nekretnine većini je jedan od najvećih financijskih poduhvata u životu, prepun stresa i iščekivanja, stoga Vam savjetujemo da taj potez odigrate u suradnji sa stručnim agentima koji ništa ne prepuštaju slučaju.

Mnogi prodavatelji i kupci još uvijek oklijevaju prepustiti prodaju ili kupovinu nekretnine agencijama koje su specijalizirane za taj posao. Shvatljiva je njihova dilema u tom trenutku; da li se upustiti u takav posao samostalno pri čemu se može uštedjeti na agencijskoj proviziji ili ne preuzimati takav rizik budući da se radi o vrlo ozbiljnom poslu.

Pri nedoumici oko angažiranja agencije za nekretnine, kao jedan od faktora za odlučivanje valja uzeti i uštedu vremena. Treba imati na umu koliko vremena ode u nepovrat samo na pokazivanje nekretnine potencijalnim kupcima, na razgovore i pregovore sa istima – a oni na koncu tu nekretninu niti ne kupe.

Agenti za nekretnine mogu biti i jedina spona između kupca i klijentove nekretnine, pa osim pripreme papirologije agenti omogućuju pregled nekretnine što vlasnicima predstavlja uštedu vremena kao i dodatnu mogućnost da njihova nekretnina potencijalnim kupcima bude predstavljena na stručan i profesionalan način. Posredovanje u pregovorima, kao i nastojanje realizacije sklapanja ugovora također su bitna zaduženja agenata.

Agencija za poslovanje nekretninama oglasiti će i predstaviti klijentovu nekretninu na ogovarajući način – putem raznih kanala za oglašavanje, i to u novinama, na televiziji ili na specijaliziranim portalima za oglašavanje nekretnina. Tako će klijent uštedjeti znatno vrijeme i novac koje bi potrošio oglašavajući i plaćajući pojedinačne oglase u raznim medijima.

Agenti za nekretnine dobro su informirani o stanju i promjenama u zakonodavstvu pa će klijent uštedjeti vrijeme potrebno za pronalazak stručnih propisa i zakona po kojima mora postupati. Agenti će kupcu objasniti sve detalje vezane za porez na promet nekretnina kao i uvjete koji trebaju biti ispunjeni kod oslobođenja od plaćanja istog, procedure vezane za stambeno kreditiranje i upisa založnog prava banke, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama i drugih pojedinosti. Svaka renomirana agencija surađuje sa pravnikom koji sastavlja ugovore, a oni su uračunati u posredničku uslugu. Benefit za prodavatelje i kupce je taj što će zasigurno i jedna i druga strana biti zaštićena takvim posredovanjem.

Agencije za prodaju nekretnina imaju informacije vezane uz kretanje cijena na tržištu, pa su u mogućnosti procijeniti realnu vrijednost nekretnine. Također, pri pregovorima s kupcima, u cilju im je izboriti se za klijentovu financijsku korist.

Ukoliko se netko još uvijek dvoumi da li angažirati agenciju za kupnju ili prodaju nekretnine, valja znati da će agencijsku proviziji platiti tek nakon obavljenog posla, stoga će se i agenti dodatno potruditi da taj posao doista bude korektno obavljen na zadovoljstvo svih sudionika u tom poslu.