Statistike pokazuju kako na mjesečnoj, tako i na godišnjoj razini porasle su cijene stanova i kuća. Osim cijena porastao je i interes potencijalnih kupaca za nekretnnama koje se prodaju na tom tržištu. Kada je riječ o kućama njihova cijena na godišnjoj razini porasla je 3,9%. Cijena ”kvadrata” kuće , s uključenom okućnicom iznosi 1229€. kada je riječ o stanovima, tu osjetimo nešto veči rast u odnosu na prošlu godinu oko 4 posto, odnosno 1671€ po kvadratu.

Najviše cijene Zagrebačkih stanova zabilježene su u centru grada gdje bi se u prosjeku za kvadrat stana  trebalo izdvojiti 1968€, a taj je iznos 5% veći no lani.

Na godišnjoj su razini cijene najviše  porasle u Novom Zagrebu gdje se za metar kvadratni u prosjeku traži 1364€, što je 6,4% više no lani. Na zapadnom dijelu grada cijene stanova su na godišnjoj razini porasle za 1,6%, a za jedan se metar kvadratni treba izdvojiti oko 1498€. Najmanji godišnji rast po statistikama zabilježen jeistočnom djelu grada gdje su cijene porasle za 0,7%, a za kvadrat stana se u prosjeku traži oko 1559€.

 

Stručnjaci ističu da je znažan oporavak cijena na največem, Zagrebačkom tržištu, utjecalo nekoliko faktora. Največi poticaj rastu cijena donijeli su subvencionirani krediti koji su realizirani upravo u tom rzdoblju. Mjere koje je donijela državanisu omogučavale kupcima da dugo razmišljaju jer su morali brzo reagirati. Stoga je u kratkom vremenu došlo do snažnog porasta potražnje i realizacije velikog broja prodaja. Na rast cijena utjecala je i činjenica da se u posljenje vrijeme više gradi na atraktivnim lokacijama, na kojima su cijene kvadrata iznad prosjeka.

Pritisak na cijene stvara i turistički procvat Zagreba, zbog čega je velik broj stanova u centru prenamjenjen u turističke apartmane. Pozitivan utjecaj na cijene ima i gospodarski rast, ali i niske kamatne stope, te se sve više ljudi odlučuje na ulaganje u nekretnine.